Marketingreferent (w/m) im Handelsmarketing (B2B-Marketing)